Марката Canyon Accessories не само е в крак с пазарните тенденции, но даже ги изпреварва

Глобалният сценарий за развитие на пазара на потребителска електроника и свързаните с нея продукти се променя с бързи темпове. Очаква се през следващите години той да набере скорост. Изграждането на успешна марка изисква идентифициране на канали за продажба и развитие на взаимоотношенията с партньори, които ще Ви помогнат бързо да стъпите на нови пазари, да разширите географията и да генерирате значителни приходи.

Състояние на пазара на битова техника и аксесоари

През 2022 г. се очаква сегментът на потребителската електроника в България да достигне 603,77 милиона евро. Годишният темп на нарастване на приходите ще бъде 12,27% (CAGR 2022-2025), което ще доведе до обем на пазара от 854,29 милиона евро до 2025 г.

Очаква се също така до 2025 г. броят на потребителите да достигне 2,6 милиона, а средният приход от потребител (ARPU) да бъде 289,26 евро.

„Склонността на потребителите да подобряват своите устройства с допълнителни аксесоари е друга тенденция, която ще има положително въздействие върху пазара и в крайна сметка ще доведе до по-модерни и богати на функции потребителски електронни аксесоари“, коментира Дмитрий Романенко, директор за бизнес развитие на Canyon Accessories.

Според различни статистически данни делът на аксесоарите за джаджи днес представлява около 5-7% от приходите на търговците на дребно от продажбата на различни устройства (телефони, смартфони, таблети, аксесоари), като средният марж на аксесоарите е по-висок от този на мобилните устройства.

Съвместно с партньора

Да направим работата с даден партньор наистина „взаимноизгодна“ помагат разбираемите и предвидими условия за сътрудничество, които производителят създава. Не е достатъчно да примамвате партньорите с атрактивни бонуси, отстъпки или покупни цени. Необходимо е при всякакви икономически условия и при всеки обменен курс правилата на играта да остават непроменени.

Canyon Accessories е водещата марка за аксесоари на пазара за потребителска електроника в България. Предлагайки цялостно портфолио от услуги, включително управление на марката, маркетинг и рекламна поддръжка, логистика и решения за магазини и крайни потребители, компанията планира да увеличи пазарния си дял през следващите години.

Марката Canyon се стреми да предостави на партньора не набор от продукти, а готово решение за онези нужди, които партньорът може би дори още не е готов да формулира. За тази цел беше създаден екип на марката, способен да улови и акумулира различни тенденции и да подбере портфолио от продукти, необходими за реализиране на дългосрочна стратегия за сътрудничество.

„Canyon Accessories, като силен играч на пазара сред B-брандовете, е интересен в съвкупността от своите продукти, ние го разглеждаме като единна екосистема за партньора. Например, персоналният компютър винаги има аксесоари, които го заобикалят: клавиатура, мишка, високоговорители, подложка за мишка и различни периферни устройства. Всичко това са елементи от екосистемата, която заобикаля компютъра. Това е нова бизнес реалност, поради което изнесохме цялата гама продукти на европейските пазари: от мобилни и компютърни аксесоари до игрови устройства и преносими устройства, за да позиционираме марката Canyon като доставчик на екосистема. Партньорите на Canyon винаги могат да разчитат на препоръки относно продуктовата гама и по въпроси, свързани с развитието на бизнеса“, казва Дмитрий Романенко, директор за бизнес развитие на Canyon Accessories.

Създаването на актуални продукти е в центъра на вниманието на участниците на пазара

Пазарът на аксесоари за потребителска електроника е силно фрагментиран и има много играчи. Основният им фокус е върху задоволяването на нуждите на своите потребители и поддържането на тяхната лоялност чрез разработване на актуални продукти с висококачествени функции.

В основата на динамичния бизнес растеж на Canyon Accessories е следването на глобалните тенденции в тяхната индустрия. Решаващият фактор е навременното разработване на подходящи продукти, което Ви позволява да постигнете обновяване на продуктовата линия в точното време за потребителите. За да запази позициите си, марката Canyon не само е в крак с пазарните тенденции, но и ги изпреварва. Екипът на марката провежда редовни потребителски проучвания и използва инструмента за социално вслушване, за да поднови продуктовата линия и да подобри устройствата.

„Осъзнахме, че потребителите са вече предимно онлайн, така че също пренасочихме повечето от усилията си към интернет средата. Нашата цел беше също така да се уверим, че не само информираме потребителите за нашите оферти, но и получаваме обратна връзка от тях. През последните няколко месеца разбрахме, че потребителите искат да общуват с нас, да участват активно в разработването на продукти, да ни подават обратна информация и като цяло искат да се чувстват по-ангажирани, поради което увеличихме броя на двупосочните канали за комуникация с потребителя“, коментира маркетинг директорът на Canyon Accessories, Елена Токар.