Ограничения на гаранцията

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА


Общи

Canyon гарантира, че продуктите на марката Canyon нямат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба по време на гаранционния период.

Гаранционен период.

Гаранционните периоди за продуктите на Canyon са:

 • За всички продукти на Canyon, освен изброните по-долу в тази секция- две (2) години;
 • За аксесоарите за игри (кодове започващи с „CNG“- две (2) години;
 • За аксесоари (включително слушалки, презаредими батерии, външни захранващи адаптори и дистанционни управления) – шест (6) месеца. Същото се отнася и за аксесоари от герния тип, които се продават заедно с други продукти на Canyon.

Гаранционният период започва в деня на закупуване на продукта от оторизиран дистрибутор на Canyon. Вашата фактура при закупуване, касова бележка или квитанция за доставка, показващи датата на закупуване са доказателство за датата на закупуване. Моля отбележете, че ограничената гаранция на Canyon е валидна едиствено за първоначалния купувач на продукта и не важи за евентуални прекупвачи.

Подмяна на дефектни части.

По време на гаранционния период, Canyon ще поправи или замени дефектните части на всеки продукт на Canyon по преценка на Canyon. За поправка продуктите трябва да бъдат върнати при търговеца или мястото на закупуване. Преди да върнете за поправка вашият Canyon MP3 Плейър, USB памет или хард диск, моля уверете се, че имате резервно копие на важната информация на конкретния носител и че сте изтрили конфиденциална и лична информация от паметта на устройството. Canyon не поема отговорност за повреда или загуба на информация.

Прехвърляне на гаранция

Гаранцията за продукт с марката Canyon се отнася единствено за страната, в която е закупен продуктът.

Ограничение на отговорността.

Следните действие или повреди не са включени в гаранцията:

 • Повреда причинена от природна стихия: огън, наводнение, силен вятър, земетресение, светкавица и пр.
 • Повреда или несъответствие причинено от грешно монтиране или неподходяща операционна среда за продукта, включително, но не единствено – недобро заземяване, външни електромагнитни полета, пряка слънчева светлина, висока влажност и вибрации;
 • Повреда причинена от удар с други предмети, изкускане, разлята течност, потапяне в течност;
 • Повреда причинена от неупълномощена поправка или разглобяване на продукта;
 • Повреда причинена от злополука, непредпазливост или нехайство;
 • Повреда причинена от всякаква друга форма на злоупотреба и неправилна употреба;
 • Повреда причинена от други периферни устрийства (включително, но само- когато повредата е видима на дънната платка или други електронни части на продукта като обгорели точки след електрически разряд, разтапяне, изгаряне, разцепване и др.);
 • Всякакви грешки породени от софтуерна несъвместимост и вируси, както и неупълномощени медификации на вградения софтуер (вкл. BIOS)
 • Нормално износване на продукта от употреба: включително чанти, отделения, наръчник, батерии;
 • Ако серийния номер на продукта (или серийните номера на стикерите на неговите части) са били изменени, премахнати или заличени;
 • Цепнатини или драскотини върху LCD и пластмасови материали, както и други дефекти причинени от проблеми с транспортирането, боравенето или злоупотреба с продукта.
 • Дефекти на пискелите на LCD панели, които са в следните граници: до 3 ярки точки и до 3 тъмни точки, или до 5 цялостно дефектни пиксела.