Политика за поверителност

Термините „Служител по защита на данните“, „Контрольор на данни“, „Обработващ лични данни“, „Субект на данни“, „Лични данни“, „Нарушаване на лични данни“, „Пренос на данни“ „Обработка“, „Цели на обработка“ и „Орган за надзор “имат същото значение както и в Регламент 2016/679 по отношение защитата на физическите лица при обработване на лични данни („ GDPR “), и техните сходни термини се тълкуват съобразно с това. Canyon се задължава да спазва разпоредбите на GDPR и всички приложими закони за поверителност и защита на личните данни. Техническите и организационните мерки на Canyon са насочени към осигуряване на спазването на GDPR и / или други приложими закони за защита на данните. Събиране и използване на лични данни Личните данни са данните, които могат да бъдат използвани за идентифициране или връзка с конкретен човек. Вие, като Субект на данни, можете да бъдете помолени да предоставите личните си данни по всяко време, когато Субектът на данни е в контакт с Canyon и свързаните с Canyon компании*. Canyon действа самостоятелно като контрольор на личните ви данни. Canyon и неговите партньори могат да споделят тези лични данни помежду си и да ги използват в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Те могат също така да я комбинират с друга информация, за да представят и подобрят нашите продукти, услуги, съдържание и реклама. Субектът на данни не е задължен да предоставя личните данни, които сме поискали, но ако Субектът на данни не реши да го прави, в много случаи няма да можем да му предоставим повече информация за нашите продукти или услуги, или да отговорим на възникнали въпроси. Ето няколко примера за видовете лични данни, които може да събира Canyon, и начините за използването им: Какви лични данни събираме 
  • Когато Субектът на данни изтегли софтуер, актуализации на софтуера, или ползва други услуги, можем да събираме разнообразна информация, включително вашата възраст, идентификационен номер на магазина, IP адрес, информация за местоположението, история на информацията за местоположението, имейл, телефонен номер, потребителско име, местоположение на зоната за безопасност, информация за контакти от телефона, номера за спешни случаи, история на чата (която е криптирана), данни за пулса, парола за управление на устройството, общи настройки на устройството, пол, тегло, височина, данни за брой крачкистатистика на съня, данни за обучение. 
Цел на обработката   Обработващият данни може да обработва вашите лични данни за целите, описани в настоящата Политика за поверителност, с вашето съгласие, за спазване на правно задължение, на което е подчинен Canyon, за изпълнението на договор, по който Субектът на данни е страна, с цел защита вашите жизненоважни интереси или когато сме преценили, че е необходимо за целите на законните интереси на Canyon или трета страна, на която може да е необходимо предоставяне на информация. Ако Субектът на данни има въпроси относно това правно основаниеможе да се свърже със Служителя по защита на данните. 
  • Личните данни, които събираме, ни позволяват да изпращаме на Субекта на данни информация за най-новите продукти на Canyon, актуализации на софтуера и предстоящи събития.  
  • Ние също така използваме Лични данни, за да ни помогнат да създаваме, развиваме, произвеждаме, доставяме и подобряваме качеството на нашите продукти, услуги, съдържание и реклама, както и за целите на предотвратяване на загуби и измама. 
  • Можем да използваме Вашите лични данни, включително дата на раждане, за да проверим самоличността, да помогнем при идентифицирането на потребителите и да определим подходящите за Вас услуги. Например, можем да използваме дата на раждане, за да определим възрастта на притежателите на акаунти. 
  • От време на време можем да използваме Вашите лични данни, за да изпращаме важни известия, като например съобщения за покупки и промени в нашите условия и политики. Тъй като тази информация е важна за Вашата връзка с Canyon, Субектът на данни може и да не се откаже от получаването на тези съобщения. 
  • Можем също да използваме Лични данни за вътрешни цели като одит, анализ на данни и изследвания, за да подобрим продуктите, услугите и комуникациите си. Не се опитваме да идентифицираме личности, които могат да се появят в тях. 
 Събиране и използване на нелични данни Ние също така събираме данни под форма, която сама по себе си не позволява пряка връзка с конкретно лице. Можем да събираме, използваме, прехвърляме и разкриваме нелични данни за всякакви цели. Следват някои примери за нелични данни, които събираме и как можем да ги използваме: 
  • Можем да събираме информация, като професия, език, пощенски код, регионален код, уникален идентификатор на устройство, препращащ URL адрес, местоположение и часова зона, в която се използва продукт на Canyon, за да можем по-добре да разберем поведението на клиентите и да подобрим нашите продукти, услуги и реклама. 
  • Ние можем да събираме информация относно активността на клиентите на нашия уебсайт и към другите ни продукти и услуги. Тези данни се обобщават и използват, за да ни помогнат да предоставим по-полезна информация на нашите клиенти и да разберем кои части от нашия уебсайт, продукти и услуги представляват най-голям интерес. Обобщените данни се считат за нелични данни за целите на настоящата Политика за поверителност. 
  • С вашето изрично съгласие можем да събираме данни за това как използвате вашето устройство и приложения, за да помогнем на разработчиците на приложения да подобрят своите продукти. 
Ако съчетаем вашите нелични данни с личните ви такиваполучената информация ще се третира като лични данни, до тогава, до когато е в комбинирано състояние.  Бисквитки  Подобно на повечето уебсайтове за търговия на дребно, Canyon използва „бисквитки“. Това  са малка част от данните, изпратени до вашия браузър, които позволяват на Canyon да ви идентифицира, когато имате достъп до уебсайта на Canyon. Въпреки някои опасения относно последиците за поверителността на използването на бисквитки, важно е да се разбере, че бисквитките не могат да получават информация за вас, която все още не сте разкрили доброволно. По-голямата част от интернет потребителите в момента оценяват бисквитките като удобна функция за онлайн пазаруване. За повече информация, моля, вижте нашата политика за бисквитки: http://www.asbis.com/cookies-policy  Разкриване на данни към трети страни Понякога Canyon може да предостави на трети лица определени лични данни с цел подобряване на нашите продукти и услуги, включително за доставка на продукти по ваше желание или за подобряване на предложенията на Canyon към потребителите. Когато го правим, ние изискваме тези трети страни да извършват дейностите си в съответствие с приложимите закони. Личните данни никога няма да бъдат споделяни с трети страни за техните маркетингови цели. Например, когато Субект на данни закупи и активира своята клавиатура, той упълномощава Canyon и своя оператор да обменят информацията, която е предоставил по време на процеса на активиране на услугата, включително предоставя и информация за устройството си. Ако Субектът на данни е одобрен за обслужване, акаунтът му ще се управлява от Canyon в съгласие със съответните политики за поверителност на оператора му. Други Може да се наложи  по закон, чрез съдебен процес, съдебни спорове и / или искания от публични и правителствени органи във или извън вашата страна на пребиваване - Canyon да разкрие личните ви данни. Можем също така да разкрием информация, ако преценим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други въпроси от обществено значение, разкриването на данните е необходимо. Можем също така да разкрием информация, но само когато има законово основание за това, ако преценим, че разкриването й е необходимо, за да гарантираме нашите условия и да защитим работата си или потребителите. Това може да включва предоставяне на информация на публични и / или държавни органи и / или надзорни органи. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба, можем да прехвърлим които и да са или всички лични данни, които събираме, на съответната трета страна. Защита на лични данни Canyon ще се въздържа от предприемане на всякакъв трансфер на данни извън Европейския съюз и / или Република България във връзка с предадените лични данни. Ако е необходимо прехвърляне на данни, за да може Canyon да извършва своята дейност, Canyon се задължава да уведоми Субекта на данните преди започване на прехвърлянето им и да предостави информация във връзка с територията на прехвърлянето и използвания инструмент за управление на такъв трансфер. Canyon приема сериозно сигурността на личните ви данни. Когато вашите лични данни се съхраняват от Canyon, ние използваме компютърни системи с ограничен достъп, намиращи се в сгради, използващи мерки за физическа сигурност. Когато Субектът на данни използва някои услуги или приложения на Canyon или публикува на уебсайт на Canyon, личните данни и съдържанието, споделяно от Субекта са видими за други потребители и могат да бъдат прочетени, събрани или използвани от тях. Субектът на данни е отговорен за личните данни, които той избира да сподели или предостави в тези случаи. Например, ако Субектът изброява имена и имейл адреси в публикации във форум, тази информация е публична. Моля, внимавайте, когато използвате тези функции. Наличие на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране Canyon не взема никакви решения, в това число използване на алгоритми или профилиране, които ви засягат. Интегритет и запазване на личните данни Canyon улеснява Субекта на данни, поддържайки вашите лични данни точни, пълни и актуални. Ние ще запазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност и резюметата за поверителност на нашите услуги. Когато оценяваме тези периоди, ние внимателно проучваме необходимостта изобщо да събираме Лични данни и ако установим такава необходимост съхраняваме информацията за възможно най-краткия период, достатъчен за да изпълним целта на събирането, освен ако законът не изисква по-дълъг период на запазване. Достъп до лични данни Ще предоставим достъп на Субекта на данните (включително копие) към други лични данни за различни цели, включително искане за коригиране на данните, ако те са неточни, или изтриване на данните, ако законово не се изисква Canyon да ги съхранява. Можем да откажем да обработваме заявки, които са несериозни / неоснователни, застрашават личното пространство на други лица, или са крайно непрактични, или за които иначе не се изисква достъп от местното законодателство. Можем също да откажем исканията за изтриване или достъп, ако смятаме, че това би накърнило законното ни използване на данни за целите на сигурността и борбата с измамите, както е описано по-горе. За да предостави услуги, базирани на местоположение, Canyon може да събира, използва и споделя точни данни за местоположение, включително географското местоположение в реално време на вашия компютър или устройство. Където са налични, услугите, базирани на местоположението, могат да използват GPS, Bluetooth и вашият IP адрес, заедно с Wi-Fi hotspot и местоположения на клетки и други технологии, за да определят приблизителното местоположение на вашите устройства. Освен ако Субектът на данни не даде съгласие, тези данни за местоположение се събират анонимно във форма, която не идентифицира лично Субекта на данните и се използват от Canyon за предоставяне и подобряване на услугите, базирани на местоположението. Например вашето устройство може да споделя географското си местоположение с приложението, когато Субектът използва услугите за местоположение. Сайтове и услуги на трети страни Уебсайтовете, продуктите, приложенията и услугите на Canyon могат да съдържат връзки към уебсайтове, продукти и услуги на трети страни. Нашите продукти и услуги могат също да използват или предлагат продукти или услуги от трети страни. Информацията, събрана от трети страни, която може да включва например данни за местоположение или данни за контакт, се управлява от техните практики за поверителност. Ние насърчаваме Субекта на данни да се запознае с практиките за поверителност на тези трети страни. Нашата компания се ангажира с вашата поверителност За да сме сигурни, че личните Ви данни са защитени, ние свеждаме указания за поверителност и сигурност към служителите на Canyon и стриктно прилагаме политиката за поверителност в рамките на компанията. Въпроси за поверителността Ако Субектът на данни има някакви въпроси или притеснения относно политиката за поверителност или обработка на данни от Canyon, същият може да се свърже с нашия Служител по защита на данните, или ако Субектът на данни би искал да подаде жалба относно евентуално нарушение на личните му данни, нека се свърже и със Служителя по защита на данните. Субектът на данни винаги може да се свърже с нас и с телефонно обаждане. Субектът на данни може по всяко време да отправи жалба до Надзорния орган във вашата юрисдикция, ако същият не е удовлетворен от отговора, получен от нас. Ако Субектът на данни ни попита, ние ще се постараем да му предоставим информация за съответните начини за подаване на жалби, които могат да бъдат приложими във вашите обстоятелства. Когато вашето оплакване показва, че би могло да се извърши подобрение в работата с проблемите на поверителността, ние ще предприемем стъпки, за да направим такава актуализация при следващата възможност. В случай, че проблемът с поверителността доведе до отрицателно въздействие върху Субекта на данните или друго лице, ние ще предприемем стъпки за справяне с казуса със Субекта на данните или с другото лице. Понякога Canyon може да актуализира своята Политика за поверителност. Когато значително променим политиката си, на нашия уебсайт ще бъде публикувано известие, заедно с актуализираната Декларация за поверителност.  * За целите на този документ „Свързана с Canyon компания“ означава организация, която пряко или косвено притежава или контролира, е собственост или се контролира от, или е под обща собственост или контрол на друга организация, или марка, или продукти на Canyon. Използваният тук термин „контрол“ означава правомощие върху управлението или върху делата на дадена организация, а „собственост“ означава бенефициерната собственост върху петдесет процента (50%) или повече ценни книжа с право на глас или други еквивалентни инструменти с право на глас в организацията.  

Canyon Essentials

Електронни каталози

Електронни каталози

Можете да изтеглите в PDF нашите тематични каталози, които включват цялата актуална продуктова гама на Canyon

Повече
Новини

Новини

Вижте последните новини и официална информация за марката Canyon

Повече
Сертификати

Сертификати

Всички продуктови сертификати на едно място - CE, RoHS съответствие и др

Повече
Драйвери и ръководства

Драйвери и ръководства

Изтеглете най-новите драйвери и научете как да използвате вашия продукт Canyon.

Повече