Декларация за ограничена гаранция

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИОННИ КАРТИ

Гаранционна карта

Можете да изтеглите и попълните гаранционна карта от тук.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ

Общи

Canyon гарантира, че продуктите с марка Canyon нямат дефекти в материалите или изработката от датата на закупуването им от купувача за гаранционния период, описан по-долу.

Гаранционен срок

Гаранционният срок за страните от Европейският съюз
За всички продукти на Canyon – две (2) години;

Гаранционният период започва в деня на закупуване на продукта от оторизиран дистрибутор на Canyon (он-лайн магазин или магазин за търговия на дребно ). Вашата фактура при закупуване, касова бележка или квитанция за доставка, показващи датата на закупуване са доказателство за датата на закупуване. Моля отбележете, че ограничената гаранция на Canyon е валидна едиствено за първоначалния купувач на продукта и не важи за евентуални прекупвачи.В случаите, когато тази ограничена гаранция се различава от гаранционните процедури, които са предвидени от местното законодателство, производителят гарантира изпълнението на гаранционните задължения по начин, описан в законите на държавата, в която е закупена стоката.

Срокът на експлоатация на устройството е равен на гаранционния срок за крайния потребител.

Процедура по изпълнение на гаранцията

Ако имате някакви проблеми с устройството си, първото нещо, което трябва да направите, е да се обърнете към раздела с често задавани въпроси или да се свържете с отдела за поддръжка чрез чат или имейл support@canyon.eu.

Ако не можете да намерите решение на нашия уеб сайт, молим да се свържете с търговеца, където сте направили покупката, като предоставите касовата бележка и закупения продукт.

Обоснованите гаранционни претенции се решават на мястото на покупката чрез замяна с ново устройство или компенсация.

За смарт часовници, соларни панели и видеорекордери гаранционното обслужване се извършва след диагностика в оторизиран сервизен център.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Отстраняване на неизправности в Canyon SMART WATCH: Възможни предизвикателства при отстраняване на неизправности и решения можете да намерите тук.

Ограничение на отговорността

Следните действия и щети са изключени от гаранцията::

 • Щети, причинени от природни бедствия, като пожар, наводнение, вятър, земетресение, мълния и др.;
 • Щети, възникнали в резултат на сервизно обслужване и/или разглобяване (включително модификации), извършени от лица, различни от представители на Canyon или оторизирани сервизни центрове на Canyon;
 • Дефекти или щети, причинени от неправилна употреба на продукта, грешна употреба, включително употреба в противоречие с инструкциите, в нарушение на разпоредбите на ръководството за потребителя, техническите спецификации или други публикувани препоръки на Canyon;
 • Щети, причинени от периферни устройства на трети страни (включително петна от изгаряне след електрически разряд, разтопяване, стопяване, разцепване и др.);
 • Всички грешки, причинени от софтуерни несъвместимости и вируси;
 • Влошаване на качеството поради нормално износване, включително на чантите, корпусите, ръководството и батерията;
 • Ако серийният номер на продукта (или стикерите със серийни номера на частите му) е бил променен, премахнат или заличен;
 • Пукнатини и драскотини, както и други дефекти, възникнали в резултат на неправилно транспортиране или обръщение с продукта по вина на клиента, небрежно или невнимателно обръщение, злополука;
 • Материали (напр. плат, кожа или други материали, използвани при производството на Продуктите и склонни към износване, освен в случаите, когато причината за дефектите са дефекти на материала или качеството на производството;
 • Козметични щети, включително драскотини, вдлъбнатини, счупени/разкъсани пластмасови, текстилни, кожени, хартиени, картонени или други части от лесно повреждащи се материали;
 • Щети, причинени от контакт с различни видове течности, огън или други външни въздействия, както и от насекоми или животни;
 • Продукти, чиято функционалност или характеристики са били променени без писменото съгласие на Canyon;
 • Дефектите или щетите се появяват при използването на столове Canyon за търговски цели;
 • Щетите се появяват в резултат на използването на стола при екстремни метеорологични условия.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ СИ ИЗРАЗЯВА В ЗАМЕСТВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРАЗБИРАЩАТА СЕ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, И ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ОТ СТРАНА НА CANYON И НИТО ПОЕМА НИТО ПРЕДОСТАВЯ НА ДРУГИ ЛИЦА ДА ПОЕМАТ ОТ ИМЕТО НА CANYON ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ. ГОРНОТО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НА КУПУВАЧА ОТ ПРИДОБИВАНЕ НА ДЕФЕКТНИ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ ПРОДУКТИ И CANYON НЕ НОСИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ОТГОВОРНСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ПЕЧАЛБИ ИЛИ ДАННИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР ИЛИ ЗАКОННАРУШЕНИЕ ИЛИ ВЪЗОСНОВА НА ГАРАНЦИЯ, ПРОИЗТИЧАЩА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБАТА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ИЛИ ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА НА CANYON, ДОРИ АКО CANYON Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. CANYON НЕ НОСИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ОТГОВОРНСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО РАЗХОДИ ПО ПОДМЯНА, РАЗХОДИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ И УСЛУГИ, РАЗХОДИ ЗА ПРЕСТОЙ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА В СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДА НА СВЪРЗАНИ УСТРОЙСТВА ИЛИ ДРУГИ ИНДИРЕКТНИ ИНЦИДЕНТИ ИЛИ ПОВРЕДИ, ПОРАДИ ФАКТА ЧЕ ТАКИВА ПРОДУКТИ СА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО ДЕФЕКТНИ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ. ТОВА Е ДОБРОВОЛНА ГАРАНЦИЯ ОТ CANYON, КОЯТА ПРЕДОСТАВЯ ПРАВА В ДОПЪЛНЕНИЕ И НЕ ЗАСЯГА ЗАКОНОВИТЕ ПРАВА НА КУПУВАЧИТЕ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СВЪРЗАНО С ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ И/ИЛИ ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Продуктите на CANYON не са предназначени за „критични приложения“. „Критични приложения“ означава системи за поддържане на живота, медицински приложения, връзки към имплантирани медицински устройства, търговски транспорт, ядрени съоръжения или системи или всякакви други приложения, при които повредата на продукта може да доведе до нараняване на хора или загуба на живот или щети на имущество.

Canyon Essentials

Електронни каталози

Електронни каталози

Можете да изтеглите в PDF нашите тематични каталози, които включват цялата актуална продуктова гама на Canyon

Повече
Новини

Новини

Вижте последните новини и официална информация за марката Canyon

Повече
Сертификати

Сертификати

Всички продуктови сертификати на едно място - CE, RoHS съответствие и др

Повече
Драйвери и ръководства

Драйвери и ръководства

Изтеглете най-новите драйвери и научете как да използвате вашия продукт Canyon.

Повече