Canyon logo
  • Canyon
  • Новини
  • Canyon Accessories: тоталният контрол на качеството е в нашите ръце

Едно от големите постижения на глобалното разделение на труда е производството по договор, при което един бизнес генерира идеи, а друг им вдъхва живот. Защо дори големият бизнес избира производители по договор, каква е икономиката и ползите от подобно партньорство?

Собственото производство срещу производството по договор

Според прогнозата на изследователската компания BCC Research глобалният пазар на производството по договор може да нарасне от 2 трилиона щ.д. през 2018 г. до 2,7 трилиона щ.д. през 2023 г. Темпът на растеж е средно 6,6% годишно.

При договорното производство клиентът получава уникален продукт със собствена марка на най-добрата за него цена, с необходимото качество и количество, а производителят печели от производството без риск да остане с непродадена стока. Много компании също са създали свои собствени схеми за контрол на качеството на произвежданите продукти. Този формат на организация на производството е особено привлекателен за предприятия, занимаващи се с производството на електронни устройства и домакински уреди.

„Организирането на собствено производство, осигуряването на стабилност на технологичния процес, обучението на специалисти, въвеждането на производствени технологии е рискован и продължителен процес. Възможно е да се сведе до минимум предприемаческият риск и в същото време да се произвеждат продукти с модерни производствени мощности в рамките на договорни отношения с производител по договор, съчетавайки контрола върху производствения процес и качеството на продукта както от фабриката, така и от клиента“, коментира Дмитрий Романенко, директор бизнес развитие на Canyon Accessories.

Компания, която се грижи за своята репутация и имиджа на своите продукти като надеждни и висококачествени, трябва да обърне специално внимание на работата на договорните производители, търсейки не толкова най-добрите цени, колкото отговорен подход, точно съответствие с техническата документация, употреба на най-новите технологии и придържане към производствената култура.

В момента сред производителите на електроника, които прилагат тази концепция за организация на производството, Canyon Accessories, която започна дейност в Холандия през 2003 г., успя. за 19 години тя се превърна в пълномащабна марка за електроника и в момента има 16 офиса в Европа, продавайки продуктите си в повече от 26 страни.

Устройствата с марка Canyon се разработват от служители на европейски офиси, а производството се извършва в Китай - тук се създават мобилни и компютърни аксесоари, интелигентни джаджи и решения за игри. Екипът включва отделите за осигуряване на качеството и контрола на качеството, продуктов мениджмънт и дизайн.

Собствената система за контрол на качеството на Canyon Accessories

Организирането на доставки на продукти със стабилно качество от една партида до друга е голяма и отнемаща време и усилия за всяка марка.

„Марката трябва да премине през труден път на изграждане на схема за сътрудничество, формиране и изготвяне на изисквания от клиента, създаване на строга система за наблюдение на изпълнението на тези изисквания. Добре изграденото сътрудничество мотивира производителите да поддържат дългосрочни отношения с клиентите, което е ключът към тяхното устойчиво развитие“, казва Дмитрий Романенко, директор бизнес развитие на Canyon Accessories.

След като гарантира вътрешната заинтересованост на партньорите, Canyon Accessories организира и собствена вътрешна тристепенна система за контрол на качеството.

Преди започване на масовото производство всички устройства преминават над 30 теста, които гарантират цялостна проверка на устройствата в условията на тяхната реална експлоатация: тестове за надеждност, тестове за съвместимост с други устройства, функционални тестове, екологични тестове и други. Допълнителна цел на тези тестове е да се планират последващи надстройки на продуктовите линии с подобрени технически и експлоатационни характеристики.

Устройствата, произведени с марката Canyon, са оборудвани със сертификати CE и RoHS, което допълнително потвърждава тяхното качество.

Задължително е извършването на периодичен контрол на производствения процес, който се осъществява от инженерите на Canyon Accessories, както и входящ контрол, извършван след приключване на всички етапи на производството. Този подход позволява своевременно да се открият скрити дефекти в сглобяването, непоследователна подмяна на компоненти и всякакви други несъответствия с изискванията на техническата документация.

Когато става въпрос за мобилни и компютърни аксесоари – устройства, които се използват почти всеки ден, е важно да не спирате контрола на качеството, след като продуктът попадне в ръцете на потребителите. Дори след като продуктът достигне до крайния потребител, екипът на марката Canyon непрекъснато следи информацията за качеството на продукта от партньори, оценява удовлетвореността на клиентите възоснова на обратната връзка с тях и анализира най-честите заявки за ремонти.